Våra tjänster

Skorstensrenovering Malmö Helsingborg Kristianstad Skåne

Professionell renovering med garantier

Det vanligaste problemet med äldre skorstenar idag är otäthet. Med tiden uppstår denna otäthet i dem flesta skorstenar. En otät skorsten blir underkänd utav sotaren och man får eldningsförbud. Det är även vanligt med tjärbeläggning, damm, löv, smuts och fett i skorstenar idag.

Våra metoder

Vi utför skorstensrenovering på alla typer utav skorstenar. När man renoverar en skorsten idag finns det olika metoder. Vilken metod man använder beror på hur skorstenen är utformad. Innan vi renoverar din skorsten så gör vi en besiktning där vi går ner med en kanalkamera. Där kan vi se eventuella fel och vilken skorstensrenoverings metod vi ska använda.

Vi lämnar alltid garanti på jobben vi utför och produkterna vi säljer.

Bor man i villa är man med all sannolikhet väl införstådd i skorstenens funktion och betydelse för huset. De som bor i ett hus med skorsten men där eldande med ved inte längre förekommer kanske inte är lika insatta i hur viktigt det är att hålla skorstenen i bra skick är, medan de som fortfarande använder eldstaden eller kakelugnen som uppvärmningsmedel är väl införstådda i vikten att ha en fungerande skorsten av bra kvalitet. I takt med att den teknologiska utvecklingen tagit fram effektivare och ibland billigare sätt att värma upp bostaden på har förståelsens för skorstenens skick minskat i stadig takt.
Skorstenen har dock ett tufft arbetsklimat. Den utsätt för både väder, vind och heta temperaturer till följd av gaserna som färdas inuti den, vilket leder till att den med tiden löper stor risk att råka ut för skador av ett eller annat slag. Oftast kommer skadorna i långsam takt, en eller ett fåtal sprickor som sedan blir fel och större till sin karaktär. Vidtar man i detta läge inga åtgärder ökar risken för både brand och utsläpp av giftgaser i huset markant. Skorstensrenovering gör oftast på två olika sätt. Då det vanligaste problemet är att skorstenen inte längre håller tätt är ett alternativ att föra ner ett böjligt stålrör som bildar en ny skorstenskanal samtidigt som resten av skorstenen isoleras med vermikulit som motverkar kondens. Man kan även använda så kallad glidgjutning, som enkelt uttryckt innebär att man tätar skorstenens kanaler med en keramisk massa för att bilda en ny kanal.

Furanflex

FuranFlex-metoden bygger på att ett mjukt rör installeras i rök- eller ventilationskanalen som sedan formas med hjälp av tryckluft och slutligen härdas med vattenånga. Det ger en helt slät kanal utan skarvar. Det mjuka röret formas efter kanalen så att arean inte minskas.
FuranFlex är ett renoveringssystem som passar för alla typer av skorstenar och alla typer av bränslen vid både torr och våt drift.
Det flexibla röret består av kompositmaterial som har en extremt god resistens mot aggressiv och sur miljö, samtidigt som det tål höga temperaturer. FuranFlex kan även användas vid renovering av ventilationskanaler.

25-års garanti på FuranFlex-metoden!

Flexibla rör

Flexbila rör är en tätningsmetod som passar bra vid såväl tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar som för olja och gas vid torr eller våt drift. Allt beror på vilken typ av rör som används. Röret monteras i den gamla kanalen och isoleras, på en dag är arbetet klart och du kan börja elda omgående.

Det finns fyra olika kvalitéer på insatsrör med olika användningsområden. De böjbara stålrören är rostfria och syrafasta.

Denna skorstensrenoverings metod kan användas på de flesta typer av skorstenar men är särskilt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar, eller om kanalen är mycket oregelbunden.

Vi lämnar 10 års garanti på arbete och material och använder alltid CE-märkta flexibla rör.

Keramisk massa

Keramisk tätningsmassa är en snabb och effektiv metod för renovering av murade skorstenar. Det går till så att kanalerna rengörs noggrant innan vi lägger på ett fiber armerat keramiskt bruk som ger skorstenen rök- och gastäta väggar med i stort sett samma kanalarea.

Metoden är ett billigt sätt att täta gamla kanaler på murade skorstenar till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Keramisk massa går även att använda för att täta kakelugnar utan att behöva montera ner dom.

Vi lämnar 10 års garanti på arbete och material och använder alltid typgodkända keramiska tätningsmassor.

Svårt att välja?

Vi erbjuder försäljning och installation av kaminer från en mängd olika leverantörer, allt för att du som kund ska hitta den perfekta kaminen för just ert hem. I vår butik finns flera olika modeller uppställda, men självklart beställer vi hem andra modeller om så önskas.

Kontakta oss

Våra leverantörer